3PP, Korenweg 22 7064 BW SILVOLDE+31(06)13550497koen@3p-partners.nl

Voorwaarden ondernemerschap gastouder

De belastingdienst toetst of er daadwerkelijk sprake is van zelfstandig ondernemerschap, onder andere aan de hand van de volgende criteria:

 • Het streven naar het verdienen van een inkomen uit de gastouderopvang en
  het de komende jaren ook voort te zetten.
 • Hoeveel uur je in de onderneming steekt, pas bij 1.225 uur kom je in aanmerking
  voor de fiscale aftrekposten. Hou daarom een goede urenadministratie bij.
 • Het aantal klanten (ouders) die de dienst afnemen.
 • De tijd en geld die in de onderneming gestopt worden om zelf nieuwe klanten te
  vinden d.m.v. website, facebook of andere vormen van reclame. Toon in ieder
  geval aan dat je niet afhankelijk bent van het gastouderbureau voor nieuwe
  klanten. Je mag best klanten krijgen via het gastouderbureau, maar zorg in ieder
  geval zelf ook voor klanten.
 • Of je ondernemersrisico loopt (bv het risico van niet betalende klanten, geen
  inkomsten bij ziekte)
 • Dat je zelf contracten afsluit met de vraagouder en dat je vrij bent in het bepalen
  van het tarief, de afstemming van de opvangtijden en de overige voorwaarden,
  uiteraard binnen de wettelijke kaders
 • Of je investeringen hebt gedaan.
 • Of de vraagouders zelf de keuzevrijheid hebben welk gastouderbureau de
  bemiddeling verzorgt. Dus dat er geen exclusiviteitscontract is ondertekend
  bij een bepaald gastouderbureau.

Je kunt ook de ondernemerscheck doen via de site van de Belastingdienst

Uiteraard willen wij jullie graag begeleiden met het starten van de onderneming en het verzorgen van de administratie en laat ons met onze expertise u ontzorgen.
Mail naar koen@3p-partners.nl