Korenweg 22
7064 BW Silvolde
06 - 13 55 04 97 koen@3p-partners.nl
reactie binnen 2 werkdagen

Controller voor een dag

Door onze jarenlange ervaring op het gebied van financieel control en business control binnen de financiële sector, zijn we de juiste sparringpartner van de directie en leidinggevenden. We adviseren en ondersteunen bij de aansturing en beheersing van de onderneming. We begrijpen de business en weten balans te vinden tussen commercie, efficiency en risico. Dit doen we op basis van onze eigen cijfermatige inzichten en inhoudelijke analyses. We verbeteren voor de onderneming het inzicht in de resultaten en de kwaliteit van de procesuitvoering. Zo leggen we de basis voor het “in control” zijn. Op basis van onze input komen afdelingen tot realistische plannen en bewaken en toetsen wij de uitvoering en kwaliteit van deze plannen.

We begrijpen de business en weten balans te vinden tussen commercie, efficiency en risico.

Met ons krijg je een medewerker op interim basis die:

  • Ervaring heeft om deel uit te maken van een managementteam.
  • Processen kan begeleiden rondom het opstellen van beleids- segment en jaarplannen.
  • Kan coördineren en begeleiden van de uitvoering van (segmentbrede) risicoanalyses.
  • Partner in business én change is van de directeur/manager, waarbij advies en ondersteuning wordt gegeven op het gebied van “In Control” zijn en blijven.
  • Een onafhankelijk en onderbouwd oordeel geeft over de “in control” positie van het segment/bedrijf, oftewel de mate waarin adequaat invulling wordt gegeven aan de managementcyclus.
  • Integrale managementrapportages opstelt en het uitvoeren van analyses hierop. Vervolgens het aandragen van mogelijkheden voor bijsturing waarbij het evenwicht wordt gezocht tussen rendabele groei, maximale klantwaarde en verantwoorde risico’s.